DOĞALGAZLI SORU İŞARETLERİ

Kırklareli’nde adeta yangından mal kaçırırcasına başlayan doğalgaza geçiş furyası, insanları endişelendirmeye başladı. Firmaların sadece kazandıkları paraya baktığından yakınan birçok ev sahibi; “Faturaları aylık 400 TL’ye dayanıp hala ısınamayanlar var. sistemi donanlar da cabası. Kimse bu süreçte konut yöneticilerini ve ev sahiplerini bir araya getirip toplu bilgilendirme yapmadı. Bu sistemin güvenlik tedbirleri nelerdir, tehlikeleri nedir? Kaçak olursa nasıl anlarız vs. Daha kafamızda birçok soru işareti var” diyerek ya ’ın ya da Belediyenin, uzman dahilinde bir seminer düzenleyerek insanların aydınlatılmasını istiyor.

Kırklareli, 5 yıldır doğalgaza geçiş sürecini en sancılı biçimde yaşayan bir kent oldu. 2007 yılında kent merkezinde başlayan çalışmalar, ağır aksak bir şekilde devam etti ve şehrin peyzajında tamiri oldukça uzun sürecek bozulmalar meydana geldi. Belediye ve arasında kalan vatandaş bu işte en çok çile çeken taraf oldu.

2012 itibariyle şehrin tamamı tercihe bağlı olarak doğalgazı kullanmaya başladı ancak, ilk kez tanışılan bu sistem, vatandaşların bazı konularda bocalamasına, türlü çelişkiler yaşamasına ve çekilen çilelere yenisinin eklenmesine yol açtı.

Hava şartlarının oldukça soğuk seyrettiği bugünlerde ısınabilmek için doğalgaza yüklenen vatandaşlar, beraberinde gelecek faturadan habersizce kışı atlatmaya çalışıyor. Katı yakıttan bir anda doğalgaz geçilmesi, bu sistemden en verimli şekilde nasıl faydalınabileceğinin de eksik kaldığını gözler önüne serdi. Zira insanlar, konutların dış cephesinin mantolatılmasından başka hiçbir şekilde verimli bilgi verilmediğinden yakınıyor.

Bunun yanı sıra ilimizde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları sebebiyle doğalgazı donan bazı vatandaşlar da olduğu öğrenildi. Bazı kişiler gece yarısından sonra sabaha karşı sistemin donduğunu, bunun giderilmesi için de her gün teknik ekiplerin geldiğini aktarıyor. Vatandaşın en büyük talebi toplu bilgilendirme yapılması. Bu noktada bilgilendirme yapılması istenen konular şu şekilde özetleniyor.

-Yıllardan beri katı yakıt kullanan insanların, bir anda doğalgaz sistemine geçmesi maddi olanakların ötesinde birçok endişeyi içinde barındırıyor. Bu nedenle halkın neden doğalgaz geçmesi gerektiği, bu geçişin insana, konuta ve çevreye sağlayacağı artıların yanı sıra getireceği dezavantajların açık bir şekilde anlatılması.

-Doğalgaza geçişte bireysel ve merkezi kullanımın nasıl gerçekleşeceği, bu alternatiflerin toplu konutlarda tekil yakıt parasına tekabül edebilmesi için nasıl bir sistemin kurulması gerektiği ayrıntılı bir şekilde anlatılmalı.

-Hava sıcaklığının düşüş ve yükseliş grafiğine göre içerde uygulanacak orantı ve kombinin ani ısı değişikliklerine nasıl adapte edileceği konusunda bilgi verilmeli.

-Kombinin kullanımı konusunda güvenlik unsurları bakımından ve teknik özellikleriyle ilgili kullanım bilgileri halkın anlayabileceği şekilde ev sahiplerine anlatılmalı.

-Standart bir kullanım çerçevesinde konut başına ne kadar fatura geleceği, bu faturanın miktarının yükselmesi durumunda bunun kullanıcıdan mı yoksa, sistemin kendi insiyatifinden mi kaynaklandığının açıklanması.

-Kırklareli nınoğalgaz konusunda konunun uzmanları tarafından ikan edici bilgilerle donatılması.

-Bu konudaki bilincin yaptırım veya emrivaki şekilde değil de, bilgilendirerek aydınlatıcı bir biçimde oluşturulması.

İnsanlar Kırklareli’nde bir anda doğalgaza geçişin büyük karmaşalar yarattığına ve bazı toplu konutlarda bu sistemden yana olanlarla, henüz kabul etmeyenlerin komşuluk ilişkilerinin dahi gerildiğine dikkat çekerek şunları dile getiriyor:

“Doğalgaz firması çevre bilinci, verimli ısınma, doğanın korunması gibi söylemlerle belediyeyle birlikte bunu şehrimize getirdi. Mantolama yaptırıyorsun en az 10-15 bin TL. Eve tesisat döşetiyorsun en 5 bin TL. Kullanmaya başlanıyor. Katı yakıttaki gibi ısınmadıklarından şikayet eden birçok ev sahibi var. Üstelik bu ısınamamanın yanında 400-450 TL fatura ödeyen kişiler var. Bu çelişkiler daha ne kadar devam edecek? Evimize böyle bir tesisat yaptırıp, kombi taktırıyoruz, nasıl kullanılacağını tam bilemiyoruz. Bunun tehlikesi nedir, çok soğuklarda ne yapılmalıdır? Kafamızda birçok soru işareti var. Firmalar maalesef sadece kazandıkları paraya bakıyor. İnsanları düşünüp, bilgilendirmek kimsenin aklına gelmiyor.”

Log in to post a comment.